Axept & Cemeli

Axept er en konsulentvirksomhed med speciale i coaching, ledelse, kommunikation, positiv psykologi og arbejdsglæde. Vi tilbyder uddannelser, kurser, konsulentydelser og workshops af særdeles høj kvalitet og til vidt forskellige målgrupper inden for såvel det private erhvervsliv som det offentlige og kommunale. Uddannelse og udvikling er kerneområder i Axepts ydelsesvifte, og fælles for alle ydelser er, at de leveres af konsulenter og psykologer, der har en bred og dybdegående erfaring inden for det relevante fagområde.

Center for Medieret Læring og Inklusion – CEMELI er et lærings og forskningscenter oprettet inden for rammerne af konsulentvirksomheden Axept A/S. Centret arbejder forskningsbaseret med pædagogiske institutioner som den primære målgruppe og tilbyder udvikling af institutioner i form af uddannelser og kurser. CEMELI arbejder med emner og temaer, der relaterer sig til børn og unge.

Vi arbejder med og forsker i den unikke læringstilgang Mediated Learning Experience i pædagogisk brug og i ledelse.
Tilgangen er relationsbaseret læring og ledelse med udgangspunkt i gode samspil mellem mennesker.

INFORMATION
Torben Bloksgaard
Chef – Center for Ledelse, Coaching og Kommunikation – Axept A/S
Ass. Partner

Phone: 31331480
www.cemeli.dk
www.axept.dk