Gitte Lee Mortensen

AnthroConsult er specialiseret i kvalitative analyser på social- og sundhedsområdet. AnthroConsult foretager forskningsbaserede undersøgelser og konsulentbistand om patientperspektivet og brugerbaseret innovation – ofte med samarbejdspartnere indenfor kvantitativ analyse, evaluering, organisationsanalyse og sundhedsøkonomi. Private og offentlige aktører kan med vores hjælp få solid forskningsbaseret viden om brugere og potentielle brugere.

Kompetencer
Projektledelse, analyse og formidling af helbredsrelateret livskvalitet, sygdomsopfattelse, præferencestudier (f.eks. behandling), sundhedsadfærd (f.eks. forebyggelse eller compliance), læge-patient kommunikation og brugerbaseret arkitektur (f.eks. plejeboliger).

Referencer
Borgerundersøgelse af pleje- og omsorgsbehovet blandt ældre flygtninge og indvandrere i Århus kommune, boligmæssig trivsel blandt beboere i danske plejeboliger, personaspekt af medicinsk teknologivurdering (MTV) af indførelse af HPV-vaccination i Danmark, helbredsrelateret livskvalitet blandt kvinder med celleforandringer på livmoderhalsen og kondylompatienter, holdninger til HPV-vaccination blandt unge danske kvinder, sygdomsopfattelse af helvedesild samt sundhedsadfærd i relation til voksenvaccination. AnthroConsult har indgået rammeaftale med Sundhedsstyrelsen om at yde konsulentbistand indenfor MTV, evaluering og monitorering. Gitte Lee Mortensen er oplægsholder ved kurser og konferencer for læger og sundhedspersonale og har publiceret resultaterne af sine undersøgelser videnskabeligt.

Uddannelse
Gitte Lee Mortensen er medicinsk antropolog og magisterkonferens i etnografi og socialantropologi fra Aarhus Universitet.

INFORMATION
Gitte Lee Mortensen
Vestergade 49B
8000 Aarhus C

+45 2396 4252
glm@anthroconsult.dk