OM MOLT WENGEL

Vi tænker i løsninger frem for juridiske hårdknuder. Det er grunden til, at vi i dag er det mest specialiserede advokatkontor i Danmark indenfor byggeri.

Vi er specialister i entrepriseret og interesserer os indgående for byggeri. Derfor tager vores arbejde udgangspunkt der, hvor mødet mellem paragraffer og passion for byggeri omsmeltes til værdifuld rådgivning for vores kunder.

Det er her, i det konstruktive møde mellem paragraffer og oprigtig interesse for byggeri, at vi som juridiske rådgivere skaber fremdrift i stedet for hårdknude. Selvfølgelig er jura- en rygraden i alt hvad vi foretager os og vores kunder kan med rette forvente, at vi er eksperter indenfor entrepriseret. Det er vi, men vi ved også, at jura aldrig må stå alene. Det bliver for firkantet og er oftest den dyreste løsning.

Vi vælger den rette rådgivning frem for størrelsen på den næste faktura og ser os som advokater der vil mere end at vende tommelfingeren op, eller ned. Vi er med hele vejen fordi vi her bidrager til en effektiv byggeproces og et succesfuldt byggeri i sidste ende.

Det kan være fristende for visse advokater at gemme sig bag skrivebordet. Her er jura- en oftest mere sort og hvid. Men ude i virkeligheden på byggepladsen, i skurvognen hos entreprenøren eller på tegnestuen ser det oftest anderledes ud. Her drejer det sig om at søge dialog, forståelse og fremdrift. Det ligger dybt i os, at vi vejer vores succes i evnen til at styre uden om konflikterne til gavn for vores kunder.

INFORMATION
Molt Wengel
Advokatpartnerselskab
Indiakaj 6,
DK-2100 København Ø

www.mowe.dk