PRÆSENTATION

Pragmatisk passionista.

Det lyder måske selvmodsigende, men det er med den indstilling, jeg har opnået det bedste resultater.

Jeg befinder mig godt i rollen som den, der afsøger nye muligheder, da jeg på den måde for brugt min evne til at iagttage og se hvor mulighederne - eller problemerne - opstår eller risikerer at opstå henad vejen. 

Den krøllede og passionerede del af min hjerne er god til at komme med nye idéer og den pragmatiske del er god til at sortere og sætte sig i tilskuerens / kundens rolle.

Roller og tilgang:

Som designer:         
En pragmatisk tilgang er faktisk den bedste i forhold til at finde den mest optimale løsning til et givent projekt, da man fokuserer på løsningen fremfor ‘plejer’. Planløsningen skal bare fungere og pladsen skal udnyttes, uden det kommer til at virke trangt.
Det forlanger passionistaen. Enkelhed, sol, lys og gennemtænkthed er nøgleordene. Og så er det rigtig vigtigt, at skabe rum for de tilfældige møder med naboer og kolleger, det er derigennem, der opstår en genkendelighed og fælleskabsfølelse.

Som koordinator:         
Viljen til at sørge for, at der ikke går grus i maskineriet i morgen eller om 2 uger. I praksis handler det om en tæt dialog med entreprenører og myndigheder og for at denne dialog skal være god og konstruktiv, er det vigtigt at slå lytteklapperne ud og sætte sig ind i de udfordringer de forskellige aktører kan have.

Som grafiker:            
Her er vi tilbage ved ønsket om at få folk til at kommunikere. Det er et nyt område for mig og jeg er startet ud med at lave nogle gratis postkort, der er forenklede arkitekttegninger folk selv skal udfylde og give til en anden. Jeg er startet med et emne alle kan relatere sig til (forhåbentlig): Kærlighed.

Som opstarter:        
Jeg elsker at løbe ting i gang. På arkitektskolen var jeg med til at opstarte en forlæsningsrække, senere var jeg med i opstarten af den danske afdeling af Arkitekter Uden Grænser. Senest har jeg sammen med en anden starten klubben SUPaarhus, først som en afdeling i Aarhus Sejlklub, siden som selvstændig forening med over 50 medlemmer (på 2 mdr). Eneste problem er, at det er lidt for sjovt, og der går meget tid med det og min bank synes, jeg hellere skulle bruge tid på noget, der giver penge på kontoen.

 Uddannelse:            
Arkitektskolen Aarhus 2004.
Mit afgangsprojekt var en sammenbygning, med fælles opholdsrum, af en børnehave og et plejehjem.
Rummet for det tilfældelige møde imellem flere generationer.
Mit speciale er, at jeg er en rigtig god iagttager og lytter, der er kan se mulighederne i det ikke-eksisterende og dermed skabe nyt.

Skab rum for det tilfældige møde
Skab rum for solen
Så er der lagt en god grundsten:)