Gnist

Gnist rådgiver og sparrer, især med ledere, om forudsætningerne for innovation. Det handler om menneskers engagement og dermed forudsætninger, der skal til for at forandringer og innovation sker naturligt. Udover vores erfaring informeres vi især af positiv psykologi, støttes af designtænkning og tændes af dialog og refleksion.

Vi faciliterer samtaler om det bæredygtige arbejdsliv, som på længere sigt gør virksomhederne selvhjulpne. Det skaber bedre vækst hos den enkelte virksomhed og giver dem robusthed til at modstå kommende problemstillinger.

Vi medvirker til at skabe resultater og knække nøden på konkrete udfordringer ved at tænke i et optimalt samspil mellem det “negative” i form af udfordringer, problemer og begrænsninger og det “positive” i form af styrker, robusthed samt håb og optimisme.

Gnist er ejet og drevet af Mads & Marianne Bab. Mads har mere end 13 års erfaring i konsulentbranchen, en Master i Anvendt Positiv Psykologi fra University of East London og er desuden ekstern lektor på masteren på Aarhus Universitet/DPU. Mads udgav i 2013 bogen Gnisten i arbejdslivet på Dansk Psykologisk Forlag.
Marianne har mere end 15 års erfaring som projektleder og har en ICF godkendt coach uddannelse.

Besøg os på gnist.com (link) hvor du kan læse forskellige blogindlæg om bl.a. ledelse, styrker, et bæredygtigt arbejdsliv, købe styrkekort og downloade gratis værktøjer til at blive klogere på dig selv, dine styrker, dit lederskab og meget mere.

Vi kan også følges på linkedin eller på facebook.

INFORMATION
Gnist
Vestergade 49B
8000 Aarhus C

+45 81 61 39 39
mads@gnist.com
www.gnist.com

 


Vores arbejde med styrker tager udgangspunkt i de 24 styrker fra the VIA Institute on Character som bl.a. psykologen Martin Seligman har været med til at udvikle. I arbejdet med styrker handler det om at genkende sine styrker og få dem i anvendelse i sin hverdag- vel at mærke i et naturligt og velfungerende samspil med ens omgivelser. For at slå det fast; styrker er det der styrker os, det der giver os lyst til at lære, energi til at håndtere tingene på en anderledes måde, at nå længere end forventet. Vi mennesker har den opfattelse at vores største udviklingspotentialer ligger i vores svagheder. Forskning har vist det modsatte – at kende vores styrker giver mulighed for en mere meningsfyldt og inspirerende udvikling, med et langt større potentiale end vi tror. Forskere verden over bekræfter at børn og voksne, der lever, lærer og arbejder med udgangspunkt i deres styrker, oplever mere selvtillid og selvværd, mere energi i dagligdagen, mindre stress og mere engagement i deres læring og arbejde. Ud fra de 24 styrker, har vi udarbejdet to produkter. Vi har udviklet styrkekort til brug for både voksne og børn (fra ca. 7 klasse og opefter) Hver af de 24 styrker er repræsenteret på et styrkekort, hvor hvert kort indeholder et billede som visualiserer styrken samt en kort beskrivelse af styrken, og hvordan den kommer til udtryk i hverdagen. Det andet produkt vi har udviklet er styrke Post-It notes, ikke til at skrive på, men til at arbejde med styrkerne på nye måder, processuelt og udviklingsorienteret.  Samarbejde Gnist har indgået et samarbejde med University College Lillebælt om at omsætte styrkebaserede teorier og forskning til praktisk anvendelige værktøjer til brug i undervisning, vejledningssituationer, teamarbejde og skoleledelse. Vi kalder samarbejdet for Styrkeværkstedet. Denne måde at sætte den nyeste forskning i spil på skal hjælpe skolesektoren med at skabe bevidsthed om styrker som en vigtig ressource, og designe redskaber til at udvikle trivsel, lyst til læring og udvikling. En styrkebaseret tilgang giver mulighed for at øge elevers fremgang og trivsel, samt at organisationer der i højere grad arbejder styrkebaseret, oplever mere robusthed, kreativitet, ja i det hele taget bedre resultater.

Vores arbejde med styrker tager udgangspunkt i de 24 styrker fra the VIA Institute on Character som bl.a. psykologen Martin Seligman har været med til at udvikle. I arbejdet med styrker handler det om at genkende sine styrker og få dem i anvendelse i sin hverdag- vel at mærke i et naturligt og velfungerende samspil med ens omgivelser.

For at slå det fast; styrker er det der styrker os, det der giver os lyst til at lære, energi til at håndtere tingene på en anderledes måde, at nå længere end forventet. Vi mennesker har den opfattelse at vores største udviklingspotentialer ligger i vores svagheder. Forskning har vist det modsatte – at kende vores styrker giver mulighed for en mere meningsfyldt og inspirerende udvikling, med et langt større potentiale end vi tror. Forskere verden over bekræfter at børn og voksne, der lever, lærer og arbejder med udgangspunkt i deres styrker, oplever mere selvtillid og selvværd, mere energi i dagligdagen, mindre stress og mere engagement i deres læring og arbejde.

Ud fra de 24 styrker, har vi udarbejdet to produkter. Vi har udviklet styrkekort til brug for både voksne og børn (fra ca. 7 klasse og opefter) Hver af de 24 styrker er repræsenteret på et styrkekort, hvor hvert kort indeholder et billede som visualiserer styrken samt en kort beskrivelse af styrken, og hvordan den kommer til udtryk i hverdagen.

Det andet produkt vi har udviklet er styrke Post-It notes, ikke til at skrive på, men til at arbejde med styrkerne på nye måder, processuelt og udviklingsorienteret.

Samarbejde
Gnist har indgået et samarbejde med University College Lillebælt om at omsætte styrkebaserede teorier og forskning til praktisk anvendelige værktøjer til brug i undervisning, vejledningssituationer, teamarbejde og skoleledelse. Vi kalder samarbejdet for Styrkeværkstedet. Denne måde at sætte den nyeste forskning i spil på skal hjælpe skolesektoren med at skabe bevidsthed om styrker som en vigtig ressource, og designe redskaber til at udvikle trivsel, lyst til læring og udvikling.

En styrkebaseret tilgang giver mulighed for at øge elevers fremgang og trivsel, samt at organisationer der i højere grad arbejder styrkebaseret, oplever mere robusthed, kreativitet, ja i det hele taget bedre resultater.


Jam Sessions

I Gnist afholder jeg løbende Jam Session (Link på Jam Session til: http://gnist.com/jam-sessions/). En Jam Session kombinerer det traditionelle inspirationsmøde med tankengangen om co-creation (link på co-creation til: http://da.wikipedia.org/wiki/Co-creation)

På en Gnist Jam Session inspirerer jeg med de nyeste ideer, tanker og bevægelser inden for innovation, ledelse, salg, hr, motivation, positiv psykologi og meget mere. Hvad der er vigtigere, er dog, at en Jam Session er en enestående mulighed for at lægge plejer i graven, og i fællesskab med de andre deltagere nytænke løsninger bedre end nogen kunne have gjort for sig selv.

En Gnist Jam Session er ofte tematiseret og kan være så overordnede som ledelse af generation Y eller så specifikt som smarte måder at sikre implementering af en medarbejdermåling eller salg af en bestemt ydelse. Fælles for alle Jam Sessions er at, der altid udvikles nye ideer og alle deltagere går hjem med konkrete løsninger.

Se et udvalg af de temaer vi jammer om neden for eller klik ind på www.gnist.com/jam-sessions og bliv tændt.


SKAT  Hos gnist er vi i gang med et projekt forløb i kompetenceafklaring og karriereudvikling for HK’ere i skatteministeriet. Hvordan gør vi HK’erne forandringsparate? Gnist har udarbejdet værktøjer og øvelser der hjælper dem med at komme igennem denne forandringsprocess og føle sig parate til deres nye fremtid. Vi mennesker tænker ofte at forandringer i vores arbejdsliv, i vores karriere handler om at sætte store mål og lade disse mål guide os i alle vores handlinger. Når vi som mennesker tror vi kan springe fra vores umiddelbare ønske om forandring direkte ind i en enkel beslutning og handling, der fuldender processen, forbliver vi naive overfor den tid det reelt tager at ændre adfærd. Vi glemmer at forandringen af os selv er en læreproces lig alle de læreprocesser vi har oplevet igennem vores liv- at vi igennem handlinger lærer, om en adfærd er hensigtsmæssig eller ej. Denne eksperimenterede tilgang til forandring, som vi tager udgangspunkt i vedrørende SKAT er baseret på øvelser og aktiviteter indenfor positiv psykologi. Øvelserne hjælper med at skabe nye mønstre for ens tanker, følelser og handlinger i arbejdslivet, som langsomt forandres så der er større overensstemmelse med ens styrker, færdigheder og muligheder. Et eksempel på en af øvelserne gik det ud på at udarbejde et fremtidslandskab i grupper med forskellige billedekort der symboliserer, hvad de føler. Denne øvelse hjælper med at gøre det uklare mere klart, da de får kigget åbent ind i fremtiden. Interessant nok, gik det op for de fleste at fremtiden ikke kun findes i en variant, men at den derimod kan udvikle sig på flere forskellige måder. Forskning viser at når mennesker kiggere nærmere på deres bange anelser i stedet for at kigge den anden vej, bliver disse anelser ofte gjort til skamme, og hvis ikke det, så i hvert fald mere nuanceret. Når man ser fremtiden som ikke kun en vej men flere veje, bliver det også lettere at finde en arbejdsmæssig rolle man kan spille i fremtiden. I stedet for kun at se sine jobmuligheder af et spor, bliver flere muligheder synlige.

SKAT

Hos gnist er vi i gang med et projekt forløb i kompetenceafklaring og karriereudvikling for HK’ere i skatteministeriet.

Hvordan gør vi HK’erne forandringsparate? Gnist har udarbejdet værktøjer og øvelser der hjælper dem med at komme igennem denne forandringsprocess og føle sig parate til deres nye fremtid.

Vi mennesker tænker ofte at forandringer i vores arbejdsliv, i vores karriere handler om at sætte store mål og lade disse mål guide os i alle vores handlinger. Når vi som mennesker tror vi kan springe fra vores umiddelbare ønske om forandring direkte ind i en enkel beslutning og handling, der fuldender processen, forbliver vi naive overfor den tid det reelt tager at ændre adfærd. Vi glemmer at forandringen af os selv er en læreproces lig alle de læreprocesser vi har oplevet igennem vores liv- at vi igennem handlinger lærer, om en adfærd er hensigtsmæssig eller ej.

Denne eksperimenterede tilgang til forandring, som vi tager udgangspunkt i vedrørende SKAT er baseret på øvelser og aktiviteter indenfor positiv psykologi. Øvelserne hjælper med at skabe nye mønstre for ens tanker, følelser og handlinger i arbejdslivet, som langsomt forandres så der er større overensstemmelse med ens styrker, færdigheder og muligheder.

Et eksempel på en af øvelserne gik det ud på at udarbejde et fremtidslandskab i grupper med forskellige billedekort der symboliserer, hvad de føler. Denne øvelse hjælper med at gøre det uklare mere klart, da de får kigget åbent ind i fremtiden. Interessant nok, gik det op for de fleste at fremtiden ikke kun findes i en variant, men at den derimod kan udvikle sig på flere forskellige måder. Forskning viser at når mennesker kiggere nærmere på deres bange anelser i stedet for at kigge den anden vej, bliver disse anelser ofte gjort til skamme, og hvis ikke det, så i hvert fald mere nuanceret.

Når man ser fremtiden som ikke kun en vej men flere veje, bliver det også lettere at finde en arbejdsmæssig rolle man kan spille i fremtiden. I stedet for kun at se sine jobmuligheder af et spor, bliver flere muligheder synlige.