Gitte Lee Mortensen

Gitte er indehaver af AnthroConsult, som er specialiseret i kvalitative analyser på sundhedsområdet. AnthroConsult foretager forskningsbaserede undersøgelser og konsulentbistand om patientperspektivet og brugerbaseret innovation – ofte med samarbejdspartnere indenfor kvantitativ analyse, evaluering og sundhedsøkonomi. Private og offentlige aktører kan med vores hjælp få solid forskningsbaseret viden om patienter og brugere.

Kompetencer

 • Projektledelse, dataindsamling, analyse og formidling af forskning om f.eks.

 • Helbredsrelateret livskvalitet

 • Sundhed- og sygdomsopfattelser

 • Patienters præferencer og behov (f.eks. for medicinsk behandling eller støtte)

 • Sundhedsadfærd og egenomsorg (f.eks. forebyggelse eller behandlingsadhærens)

 • Læge-patient kommunikation og informationsbehov

 • Brugerbaseret arkitektur (f.eks. plejeboliger)

 • Medarbejderdrevet innovation

Referencer og projekter

 • Medicinsk teknologivurdering (MTV) af indførelse af HPV-vaccination i Danmark (person/patientaspektet) - Sundhedsstyrelsen

 • Livskvalitet relateret til celleforandringer, kondylomer, multipel sklerose, skizofreni, bipolar lidelse, hjerte-karsygdom, blødersygdom, helvedesild og diverse kræftformer

 • Holdninger til HPV-vaccination blandt unge danske kvinder og forældre til drenge i Europa

 • Holdninger og sundhedsadfærd i relation til voksenvaccination

 • Patienters transition fra børne- til voksenafdeling – voksenomsorg til egenomsorg

 • Borgerperspektiver på screening for tarmkræft i Danmark – Region Midtjylland Samarbejde mellem somatik, psykiatri og socialområdet for sindslidende borgere – Region Syddanmark

 • Boligmæssig trivsel blandt beboere i danske plejeboliger - Servicestyrelsen

 • Borgerundersøgelse af pleje- og omsorgsbehovet blandt ældre flygtninge og indvandrere – Århus kommune

 • Medarbejderdrevet innovation af afdelingen for Natur, Miljø og Teknik – Odense Kommune

 • Deltager i europæiske ekspertpaneler som specialist i kvalitativ sundhedsforskning (MTV og vaccination)

Uddannelse
Gitte Lee Mortensen er medicinsk antropolog og magisterkonferens i etnografi og socialantropologi fra Aarhus Universitet.

INFORMATION
Gitte Lee Mortensen
Vestergade 49B
8000 Aarhus C

+45 2396 4252
glm@anthroconsult.dk